Under fanen medlemsblader – kan du nå lese blader fra 2004 til 2018. Masse spennende stoff som knytter seg til Mangenområdet og fysisk aktivitet som rekerasjon. 7. mai 2021 fyller Turlaget 25 år. Og tanken er og gi ut alle bladene som en bok. Bladene fra 1996 til 2003 blir etterhvert scannet og lagt ut under samme fane.


Flere nyheter