Bli medlem

Hvordan får vi til skiløyper på Mangen?

Løypeteamet 2022/2023 består av 5 personer som har ulike roller og ansvarsområder og ledes av Thorbjørn Slettum. På Nordre Mangen kjører Fred Jansberg, Jarle Engen og Jan Chr. Heggedal. På Søndre Mangen så kjører Thorbjørn Slettum, Morten Hagbartsen og Jan Chr. Heggedal. Alle våre løypekjørere er frivillige og bruker av sin egen fritid til å arbeide med løyper i skogene på Mangen. En typisk arbeidsøkt foregår gjerne på kveld og natt i vinterhalvåret. Turlaget er veldig takknemlig for dette arbeidet som blir lagt ned av denne gruppa. Det er også viktig å merke seg at før skiløypene er klare så ligger det mange timer med preparering. Vi bruker skisporet.no som til enhver tid forteller om de siste preparingene (last inn denne appen på din telefon så er du oppdatert til enhver tid). Vi legger også ut status på Facebook og Instagram men dette kommer senere enn skisporet.no.

Løypeteamet har 3 store snøscootere og 1 ATV med belter. I tillegg så har vi en stor Pisten Bully 100 løypemaskin som benyttes når løypenett og såle er etablert. Denne maskinen har stor kapasitet og sparer oss for mange timer på scooter og ikke minst støy og miljøslitasje på skogen. På Mangen så har vi vårt hovedsete med en moderne låve hvor vi har mulighet for å stå inne og gjøre vedlikehold på alt av maskiner og utstyr. Totalt så er det ca 80 km med skiløyper som prepareres. På ettervinteren så prøver vi å preparere løyper kvelden i forveien. Flere av skiløypene passerer spillplasser for fugl og vi ønsker ikke å forstyrre dette. Våre grunneiere og oss selv er opptatt at spillet skal foregå på naturens premisser.

Hunder i løypa er velkomne hos oss, men prøv å vent til sporene har satt seg. Hunden er den beste turvennen for flere av oss og et viktig familiemedlem. Det er også viktig at hunden til enhver tid er i bånd – i våre løyper er det 100% båndtvang. Bruk hundepose og ta denne med hjem.

Vi har flere etablerte bålplasser og gapahuker med bålpanner som fylles opp med ved i vinterhalvåret. Her kan man lage sitt eget bål. Man kan ikke hogge fra skogen uten tillatelse fra grunneiere. Det er også viktig å merke seg at flere av områdene er fredet natur reservater. Hvis det mangler ved på en bålplass så send oss en melding.

Stian Norum Herlofsen har laget en film om løypekjøring. Snurr film om gutta på skauen.

Vi ønsker store og små en fin vinter på Mangen.

Hilsen
Thorbjørn, Morten, Jan Chr, Jarle og Fred

Hvem vi er

Fred Jansberg

915 69 833

Jarle Engen

928 41 196

Jan Chr. Heggedal

920 22 384

Morten Hagbartsen

920 22 384

Thorbjørn Slettum

975 67 147