Setskog

Gamleveien til Øgarden og sti tilbake om Jeriko – en langtur

Langturen starter ved Eidsdammen og følger Gamle Setskogvei innover til Øgarden. Der går du inn i skogen og følger tursti videre. Den første delen på fine nord/sørgående furuåser før du er inne på Grubeåsen med rester etter gammel gruvedrift. Nede ved østkanten av Nordre Holtjenn er det fint å raste, før turen går videre mot Jerikoveien og den åpne plassen Jeriko. Videre snur stien vestover og tar deg oppover før en kommer fram til Grautkleivene og motorbanen. Lett terreng over Eksismoa og fram til Eidsdammen der turen startet.

Atkomst

  • Ta av fra Setskogveien ved Eidsdammen og parker rett ved asfaltveien.

Parkering/start

  • Liten parkeringsplass for 4-5 biler ved hovedveien.

Koordinater start

  • 59.8804 N, 011.6020 E

Turlengde

  • 16 km

Tid

  • 3,5–4 timer

Småkupert skogssti gjennom skogen tilbake til Eksismoa og Eidsdammen

Utgang på turen

Følg autovernet litt vestover i retning Bjørkelangen og gå inn Gamle Setskogvei til venstre. Veien svinger snart mot venstre og en veibom passeres. Videre over en lang slette med Stemtjenn på din venstre side. Nå skal snart flere bakker forseres. Kommer etter hvert til et veidele der du tar venstre mot Setskog. Passerer en ny bom og det går nedover. Snart dukker Nordre Rotjenn opp på høyre side av veien.


Nordre Rotjenn til Øgarden

Etter tjennet går det snart nedover. Flere elgtårn passeres underveis før en er nede ved gården Åmot og bygda. Kommer fram til hovedveien der du tar til venstre og følger asfalten i retning Bjørkelangen. Ta så inn Sætraveien ved Øgarden, og gå denne 100 meter der sti tar inn i skogen til venstre ved skiltet Sætra. Du har nå gått 7 km og har 9 km igjen i flott skogsterreng. 


Øgarden til Nordre Holtjenn

Stien fører deg oppover til en furuås. Gå rett fram der en liten sti tar av til Bråten. Skogen åpner seg etter hvert og stien vender mot høyre og ned i tett skog. Snart tar stien brått til venstre i et stidele, og en motbakke venter. Du kommer opp på Grubeåsen der en ser rester etter gammel gruvedrift. Fortsetter nedover til stidele der du går venstre og følger østkanten av Nordre Holtjenn. Ser snart en anlagt rasteplass der det kan være lurt å ta en matbit. 


Holtjenn til Jeriko

Følg vannet videre fram til enden på skogsbil veien. Du går veien oppover den bratte bakken der sti går inn til høyre i sving før toppen. Følg stien viderer, rett fram der det tar av et slep. Nå går det nedover mot Svartsætermyr. Ta det med ro her og følg en litt utydelig sti som går langs myras østre del i tett skog. Etter å ha rundet myras nordre ende blir stien tydeligere, og du er snart framme ved elva Setta og Jerikoveien. Her er det stor beveraktivitet med mange nedfelte bjørketrær. Fortsett veien mot høyre innover til den åpne plassen Jeriko dukker opp. Her ender veien.


Jeriko til motorbanen

Ta til venstre ved Jeriko og gå kjerreveien over en myr og fram til snuplass ved ny skogsbilvei. Ta til venstre og følg kjerreveien. Der den svinger, går du stien rett fram inn i tett skog. Nå følger en lengre motbakke i tett skog med bekkedrag før det flater ut med et vått parti. Du kommer fram til Grautkleivene. Følg stien på høyre side av trialsporene nedover. Passerer en bekk før motorbanen og tar til høyre ved gjerde.


Motorbanen og siste del

Følg motorbanen rundt på sti og sving inn til høyre før måltårnet på banen. Passerer snart en bru over trialbanen. Gå rett fram i retning Svartputten, eller Svarttjenn som de fleste sier. Ta stien til venstre sør for Svartputten. Snart stiger det, og etter bakketoppen igjen til venstre. Følg åsen ned til veien og ta til høyre. Veien fører deg nedover til et veidele med skarp sving der du går venstre og følger denne tilbake til utgangspunktet.


Gruvene på Setskog

Von Storm anla i 1761 jernverket «Fru Kammerherre von Storms Jernverk ved Zitten». Reier Giellebøl skriver at det i 1769 «er brutt opp 16 til 18 tusen tønder malm, og at verket har 16 til 18 gruber». Disse kan vi finne i Grubeåsen nordvest for Søndre Holtjenn der vår tursti går, eller ved Høltjenn som bygdefolket sier. Andre steder der det ligger gruvehull, er ved Ørnekollen nordøst for Veiby og ved skjæringen på Oddevalltoppen. Det er også rester etter gruvedrift ved Smiutangveien og ved Kinnestadelva mellom skolen og hovedveien. 

Setta

Elva snor seg mellom fjellrabb og skrent,
danner kulper der skummet gir liv
De vakreste mønster setter tida på vent,
der ved vestbreddens dansende siv Jeg tenker at dette er eventyrland,
et sted en kan nyte dets prakt
Mektige kunstverk i rennende vann,
du fortrylles av virvlenes makt
Bjørkelangen

Burholsæterrunden

Se neste tur
Se kart