Mangen

Til Bergersæter på den gamle Lærerinnestien

Turen starter på grensen til Nes litt nord for Ulviksjøen og følger den gamle «lærerinnestien» innover mot Bergersæter. Vi går for det meste i Nes kommune, men passerer grensen til Aurskog-Høland rett før den gamle plassen. Dette er skikkelig villmark. Stien er noen steder litt utydelig, så det må følges opp med kart og beskrivelse. Du passerer underveis den gamle Putten sag. Der må en følge skiltet sti ned til området hvor saga lå. I disse traktene gikk «lærerinnene» i gamle dager for å undervise barna på husmannsplassene. Turen følger samme sti tilbake til parkeringen. En litt krevende tur som passer best for litt ivrige turgåere.

Atkomst

  • Kjør Ulviken vei inn til Sundet i nordenden av Ulviksjøen/Floen og ta til høyre inn på Dragsjøveien. Fortsett inn til sørenden av Øysjøen der det er parkering ved kommunedelet til Nes.

Parkering/start

  • Stor parkeringsplass på venstre side av veien.

Koordinater start

  • 60.0214 N, 011.5593 E

Turlengde

  • 11 km

Tid

  • 3–4 timer

Fram og tilbake i ekte villmark

Utgang på turen 

Følg veien nedover og over en lang slette. Ved skilt tar du opp den bratte bakken til høyre. Her er det skiltet med 5 km til Bergersæter. Følg traktorveien oppover i hogstfeltet. Ta av til høyre ved skilt Bergersæter oppe på en flate. Går nå over en ås der det har vært hogst. Litt utydelig sti noen steder, men det er blåmerket av Nes Turlag.

Videre inn i villmarka

Følg nordenden av en stor ås i hogstdelet. Stien blir tydeligere når vi kommer inn i storskogen igjen. Det går snart litt nedover. Du kommer fram til et skilt med Putten sag 100 meter. Følg gjerne stien inn til stedet der den gamle Putten sag lå. Der er det satt opp opplysningsskilt med god informasjon. Følg samme sti tilbake til hovedstien. 


Putten sag mot Bergersæter

Går nå inn i et tett område, flatt og myraktig. Så litt oppover og svinger lett høyre. Bratt oppover og du passerer et bekkesig. Snur så mot venstre og en flate. Det er flott å gå på den flate åsen. Går over en myr og snart oppover igjen. Litt dårlig merket på hogstflate, så ta det med ro. Du er snart oppe og ved en åpen glente i skogen kan du skimte Bergersæter mellom trærne. Ved denne åpningen er det skiltet til Brauterfallet. Du velger den andre stien til høyre. Er nå framme ved idylliske Bergersæter. Dette er en privat eiendom som må respekteres. Fint å sette seg ned på en bergrabb nede ved skogsbilveien og ta en matbit før hjemturen starter.


Hjemturen

Du følger samme sti tilbake til utgangspunktet for turen.


Putten sag

På dette stedet hadde Sigvart Ihle Runni sagbruk i 1916/17. Sagmestere var gamle Anders Høgda og Harald Sagbakken. Reidar Pedersen var «bakgutt». Fyrbøteren på dampmaskinen het Solbakken og var fra Sørum. Hans Sjøli v/Ulviken i Aurskog var blant tømmerkjørerne. Han kjørte 8 vendinger pr. dag fra Heje skog. Vesle Anders Høgda har fortalt at han skulle få gevær hvis han bar mat til sin far hele vinteren. Det var en vei på 10,5 km i luftlinje. Han gikk fra Takholtlia – Romsjøen til vestenden – Holmen – Lundbergsetra – Brauterfallet og til Putten. Dette var tøft for en guttunge...

Lærerinnestien

Gjennom tette skog og like mot kveld,
lærerinne med taktfaste steg
Ho ville nå frem til grua med eld,
angsten plaget og satte sitt preg Ho kjente den sti som snodde seg fram,
der inne blant villmarkens trær
Lier så bratte at panna ble klam,
og ofte i svært rusket vær Ho gjorde sin plikt for storskogens små,
de lærte seg det som ble sagt
Dager på skauen de var ikke få,
så tilbake langs stien på vakt
Setskog

Gamleveien til Øgarden og sti tilbake om Jeriko – en langtur

Se neste tur
Se kart