Mangen

Runde fra Saugmyra om Kjøltjernhytta

Turen starter nede i «lavlandet» og tar deg opp til det flotte «Kjølenplatået» der en nærmest får følelsen av å være på fjellet. Halvveis er du framme ved Kjøltjernhytta som eies og driftes av Mangenfjellet Turlag. Den gamle stien innover er velbrukt og tydelig i terrenget. For å få en rundtur, er det nå ryddet en ny trace fra hytta som tar deg lenger øst på tilbaketuren. Du passerer Stuttjenn og vandrer på kollepartier langs storslåtte myrer. Skiløypene på Kjølen er flotte, men det trengs også en runde for barmark. Det er bare å oppsøke Mangenskauen folkens.

Atkomst

  • Kjør Nordre Mangen vei innover mot Ovlien. Passerer Kvisla underveis. Sving inn til venstre ved Saugmyra der det er satt opp opplysningsskilter for Mangenfjellet Turlag. Her krysser skisporet fra Søndre Mangen hovedveien.

Parkering/start

  • Stor parkeringsplass rett ved hovedveien.

Koordinater start

  • 59.9700 N, 011.6333 E

Turlengde

  • 9,5 km

Tid

  • 2–3 timer

En flott tur langs store myrområder på Kjølenplatået

Utgang på turen mot gapahuk

Du går veien 200 meter innover og tar av stien til høyre ved skilt. Her ser du restene etter den gamle plassen Saugmyra. Stien fører deg oppover til veien der du fortsetter til høyre opp bakken. På flata tar du inn til venstre ved blått plastskilt. Snart dukker veien opp igjen og det går oppover til skilt for Kjøltjernhytta. Nå bærer det inn i skogen på blåmerket gammel sti. Fortsett langs myra og over bekken på trebru. Småkupert fram til neste bekk, Høltjennbekken. Flott parti videre til gapahuk ved skiløypa. Her er det bare å sette seg ned.


Videre til hvilesteinen

Du krysser skiløypa og kommer inn i gammel blandingsskog. Stiger etter hvert opp til en myr som passeres på trebru. Fortsetter over et par kollepartier, over et lite dråg og stor myr til høyre. Følger så vestkanten av myra til hvilesteinen på en furukolle. Her hvilte man i «gamle» dager før det bar videre mot Bergersætra og andre plasser. Det er mye tungt som er fraktet innover stien i gamle tider.


Fortsetter mot Kjøltjern og Kjøltjernhytta

Stien går inn i gammelskog, og så på et kolleparti. Flatt rett strekning inn til myr der stien svinger mot høyre. To små kollepartier før du kommer fram til et skilt der du svinger høyre. Kommer ned på den store myra nær Kjøltjern, og går på trebru inn til vannet. Følger vannkanten et stykke før siste del på neste trebru inn til Kjøltjernhytta. Der er det fint å raste, halve turen er unnagjort. Fin plass å hvile ved vannet også.

Sørover på ny sti

Du kan ta samme vei tilbake, men vi anbefaler å ta den «nye» stien fra hytta. Denne går mere øst langs store myrpartier, og er lagt mest mulig på «tørre» åser. Følg stien som tar av sør for hytta og opp på et kolleparti. Passerer 2 mindre myrer før et dråg dukker opp, og tar deg opp på en flat furuås. Vinkler venstre og så høyre. Ser vannet der ned, Stuttjenn. Går langs sørkanten av vannet. Snart svinger stien til høyre og opp på en ny furuås. Passerer to store steiner i lia over en myr. Gå ryggen opp til toppen og ned igjen. Vinkler rett høyre og følger åsryggen nedover mot stor stein. 


Stor stein og videre

Ved steinen vinkler du mot høyre igjen. Passerer myrsig i dråg og opp på flat fin ås med myr til høyre. 

Kommer til en stor stein der du tar mot høyre mot tettere område i myras søndre ende. Følger sørende myr, og tar til venstre. Får en lang myr på høyre hånd og runder myras søndre del. Kommer til skiløype og passering av bekk 100 meter vestover. 


Ny ås og mot skiløype på nytt

Ta inn på åsen og langs myrkanten. Fra kollen, ned til venstre i myrsig, og opp på skiløypa. Følg denne 50 meter til høyre og så inn i gammelskogen på sti. Her er det mosegrodd bunn. Vinkler høyre der du skimter et vann, Vasketjenn. Deretter venstre og over tørr myr, så høyre og venstre igjen. Følger en åpen gate et stykke i gammelskogen, og rett linje. Venstre igjen mot tettere ungskog. Passerer bekk og ut på et gammelt traktorspor ned til stien du gikk før på turen. 


Siste del

Ta stien mot venstre og du er snart ute på skogsbilveien. Følger nå tidligere rute ned til utgangspunktet. 


Saugmyra

Saugmyra er et gammelt skogshjem som lå til høyre for veien rett etter bommen. Den siste beboer her var Olaf Tangen som flyttet herfra på 1930-tallet til Tangen ved Hedum. Da laftet han ned huset og tok det med seg til Tangenberget der det står den dag i dag. I 1865 var det to kuer, to sauer og to geiter her, og de sådde 1 tønne havre og satte en tønne poteter. Sauge er et kjent familienavn i Aurskog og alle som heter Sauge kan spore navnet sitt fra denne gamle plassen.

Kjølenplatået

Var jeg en rovfugl
hadde jeg strukket ut mine vinger
og seilt over det endeløse myrers rike,
dit luftstrømmene meg bringer Langt der nede ser jeg glitteret fra pytter og tjenn,
og stormyrene
der hvit myrull danser i vinden med sin venn Hører bekken fremfører sin egn melodi
i små fossers fall
på sin ferd mot bygda,
en eventyrtrall
Mangen

Til Bergersæter på den gamle Lærerinnestien

Se neste tur
Se kart