Vortungen

Padling med kajakk rundt Vortungen

16 km (holder ca 100 m fra land) Vortungen er 2 km2 stor og ligger på Rømskog og er et populært hytteområde. Vannet består av flere små tjern som henger sammen. Man kan padle gjennom smale passasjer og terrenget er variert fra fine furunabber til stupbratte sider. Den første delen bærer preg av mange hytter og båtliv. Innerst i flere av småvannene er det stillheten som dominerer.

Atkomst

  • Følg riksvei 21 fra Bjørkelangen til Rømskog og følg skilt mot Rømskog Spa. Sving av veien ved Vortungsveien og kjør helt opp til Vortungen.

Parkering/start

  • Parkeringsplass for flere biler ved hotellet eller lenger inn langs veien.

Koordinater start

  • 59.7323 N 11.7445 E

Turlengde

  • Ca 16 km

Tid

  • Ca 5–6 timer

Padling i kriker og kroker

Utgang på turen

Ved hotellet og langs veien er det fint å legge ut kajakk eller kano. Her er det fint å legge ut fra brygge eller rett i vannkanten. Fra Eikestadsetra så går turen sørover på østsiden av Vortungen. 


Slik fortsetter du

Allerede etter ca 1 km så når man første trange passasje ved Smalsundet og deretter Torvsund. Her er det greit å passe på at roret er oppe da det er noe stein rett under vannskorpa (dette gjelder ved alle sund). Turen fortsetter sørover med kurs mot Vortungskoia og man snur i vika ved Nordre Sprengen. Allerede nå har man passert fine furunabber og holmer. Kursen fortsetter nordover mot Smalsund og deretter Elgsund. 


Videre

Deretter passerer man Solbergneset med sine stupbratte berg på høyere side før man når inn i Nordre Niptjern.Her er det en trang passasje før man kommer inn i Søndre Niptjern. Her er det bratte sider på begge sider samt mye myrområder med et rikt fugleliv. På vei tilbake så svinger man inn mot vest ved Vengen, her det ytterligere en krok som drar deg sørover igjen. Ferden går videre nordover og man kommer inn i neste sund som heter Gånsunda. Her får man fine rasteplasser som det er lett å legge til land. Videre så kommer man inn i Steinsfjorden og deretter runder man tilbake ved Vortungsteinen i Steinsvika. Turen går nå sørøst og følger inn i vika (her kan man bære kajakken over til Hakabrufjorden ca 200 meter). Vi padler tilbake samme rute, men på motsatt side av vannet helt til Solbergneset. Nå svinger vi opp nordvest ved Elgsund og inn i Hakabrufjorden og snur sørøst via Setervik og setter kursen mot Gråneset. Veien tilbake fører oss inn i Bottfjorden som er det største partiet ved Vortungen og vi snur innerst i vika og padler videre sør over til vi er ved utgangspunktet ved hotellet. 


Padling på Vortungen

Å padle på Vortungen er en fin opplevelse da man kommer svært tett på naturen. Omgivelsene rundt er svært varierende og passer både med SUP brett og Kano. Når det blåser så finner man alltid en plass hvor det er mindre vind som gjør padlingen enklere. Noe av det mest fascinerende med Vortungen er alle kriker og kroker og all variasjon. 

Aurskog

Gamle lysløypa mot Stormåsan/ Langbråtedalen og til Linakermoen

Se neste tur
Se kart