Aurskog

Gamle lysløypa mot Stormåsan/ Langbråtedalen og til Linakermoen

Turen starter ved den gamle lysløypa nær Fallet og følger den gamle lysløypa innover. Fortsetter på sti forbi det idylliske småbruket Løvstad, før en halvveis kommer inn til Stormåsan og en gapahuk der det er fint å raste. Videre ned til skogsbilveien i Langbråtedalen med noe veigåing, før det igjen fortsetter med sti i lett furuterreng fram til Linåkermoen. En variert og fin runde i nærmiljøet til Aursmoen som anbefales for alle aldersgrupper.

Atkomst

  • Følg Linåkerveien sørover fra Aursmoen tettsted. Ta inn Falletveien til høyre, og fortsett frem til bommen ved Skogset der Vestre Tævsjøveien starter.

Parkering/start

  • Parkering langs veikant ved veidelet og oppover mot bom. Noe begrenset parkering langs veikanten.

Koordinater start

  • 59.9199 N, 011.4357 E

Turlengde

  • 6,0 km

Tid

  • 1,5 – 2,0 timer

En runde i lettkupert terreng nær Aursmoen

Utgang på turen

Du går rett inn til høyre ved skilt merket Vestre Tævsjøvei. Kommer da inn på den gamle lysløypetraseen. Krysser raskt under høyspentlinje og får gapahuk på høyre hånd. Følger stien innover. Da du kommer opp til en bakketopp, fortsetter du rett fram og ned i dalen der du passerer en bekk, og så rett opp den bratte bakken. Tar høyre i første stidele og følg hovedstien. Nytt stidele etter 20 meter. Hold rett fram, ta ikke høyre sti. Du får snart en myr på høyre side. Ta høyre sti i neste stidele etter utlagte trebord i vått område. En rasteplass ligger nå til høyre for deg med byggverk i trærne. Flott sted for lek med unger.

Videre innover i skogen mot Løvstad og gapahuk ved Stormåsan

Nytt stidele etter rasteplassen. Ta til høyre. Det dukker opp ei myr på høyre side. Kommer nå inn i et mere åpent «berg i dagen» landskap. Ta høyre sti oppe på platået, og venstre noen meter etterpå. Går ned i et vått, grasdekt område, og ser snart den flotte plassen Løvstad. Stien er litt vanskelig å se over ei hogstflate, men tydeligere på andre siden der det er satt opp treverk i motbakken. Stien blir bred og fin inne i skogen og snor seg oppover med hogstflate på høyre side. Rett før hogstflaten slutter, tar du brått til venstre. Herfra er det flott åpen natur langsmed myra. Stien leder deg til en gapahuk ved Stormåsan der det kan være lurt å raste. Utsikten utover myra er fin.


Fortsetter mot skogsbilvei og lettkupert sti

Når du forlater gapahuken, går du stien videre langs med myrkanten. Fortsetter rett fram i første stidele, følger den brede hovedstien som snart tar deg nedover til skogsbilveien i Langbråtedalen. Ta til venstre når du kommer ned til veien, og du møter snart en motbakke. Etter en venstresving flater veien ut. Du passerer en bekk på en lang rettstrekning, og 100 meter etter denne tar du inn sti til høyre. Her ser du et oransje/hvitt skilt på et tre. Stien leder deg stort sett rett fram i fint terreng noen hundre meter. Ved et tydelig stidele går du til høyre, rett fram og etter 200 meter tar du stien mot venstre. Denne vil etter hvert lede deg til ytterkanten av Linåkermoen.

Siste del

Hold høyre i stidelet og inn i tett område. Følg hovedsti i neste stidele, ta ikke sti som er merket med oransje, dette er en sykkelsti. Passerer snart under høyspent, og tar første sti til venstre i lysning etter bjørkeskog. Får snart høye furuer på høyre side, og kommer inn i en tett «gammelskog». Passerer grøft med trebro og fram til jordekant. Følg stien til asfaltvei ved bebyggelsen. Gå til høyre opp til veikrysset, og så brått venstre. Falletveien fører deg tilbake til utgangspunktet for turen.

Blåklokkelia

Klokkene skjønne i blåklokkeli,
gir oss litt glede ved buktende sti
Skinnende står de og lyser så klart,
vender tilbake dit ganske så snart
Aurskog

Tævsjørunden – vandring på sti og skogsbilveier

Se neste tur
Se kart