Finstadbru–Skullerud brygge

En flott opplevelse på og langs «Tertittsporet» gjennom Aurskog-Høland

Denne sykkelturen starter fra Finstadbru stasjon på Tertittsporet og tar deg gjennom det meste av kommunen. Vi har lagt opp til at du kjører en bil til Skulerudsjøen og parkerer den der, eller at en blir hentet. For de aller sprekeste syklistene er det også en mulighet til å ta samme rute tilbake, men det blir en skikkelig tøff langtur for de aller sprekeste. Vi syklet i strålende vær, og hele veien var tankene der om gamle damptog som hadde fraktet passasjerer og gods på strekningen. Området rundt den gamle lokstallen og Skulerud brygge er et praktfullt område med mye gammel historie, og rett bortenfor ligger en fin badestrand som kan benyttes sommerstid.

Atkomst

  • Følg Blakerveien fra rundkjøringen på Aurskog og ned bakken til Finstadbru stasjon. Kommer du fra Blakersiden ligger stasjonen i bunnen av bakken, 400 meter før innkjøringen til golfparken.

Parkering/start

  • Parkering ved Finstadbru stasjon for de som har med seg sykler på bil, eller ved parkeringen for golfbanen. Beskrivelsen starter ved stasjonen.

Koordinater start

  • 59.9399 N, 011.4337 E

Turlengde

  • 43 km

Tid

  • 3,5–4,5 timer

En kulturell sykkeltur i lett terreng gjennom det meste av kommunen

Utgang på turen

Du sykler Tertittlinja østover i retning gamle Aurskog. Kommer etter hvert fram til bebyggelsen der det krysses over ei lita elv. Framme ved et veidele, tar du til venstre og følger Nordveien til Søndre Bokstad der det blir å sykle Flatbyveien ned til Kompveien. Krysser så hovedveien, opp en bakke og til venstre på Toverudveien. Følg denne ned til Kompveien ved trelastutsalget.


Videre mot Bjørkelangen
og stasjonen

Ta gang/sykkelveien mot Lierfoss som følger Kompveien og inn Lierveien. Etter å ha syklet nærme Kompveien igjen, blir det ny grusvei, Liermosen videre til avkjørsel industrifeltet nær Bjørkelangen. Du krysser Kompveien og tar Nordre Bliksrud vei til avkjørsel mot venstre før Mekonomen. Kommer fram til det gamle Tertittsporet som følges ned til siloen. Her kan det være litt klinete i regnvær. Sykler så ned til Bjørkelangen stasjon og det gamle vanntårnet. Fint å ta en liten pause her i det flotte området med lekepark og gammel historie.


Bjørkelangen stasjon til Løken sentrum

Nå følger du sporet videre og krysser Stasjonsveien. Linja videre forbi den gamle lokstallen og til Haldenveien som krysses. Så er det bare å følge sykkelveien til Garsvik, Brangerud, Fosser og fram til Løken sentrum. Ved Garsvik ligger en fin odde ved Bjørkelangensjøen der det er mulighet til å raste. Lett å se fra sykkelveien.


Løken og fram til Hjellebøl

Fra butikksenteret på Løken blir det å følge gang/sykkelveien forbi Heia gamle travbane og til Hjellebøl. 


Hjellebøl og østsiden av Hellesjøvannet

Krysser Haldenveien og sykler Togveien gjennom bebyggelsen. Får Hjellebølmåsan på venstre hånd. Etter måsan følges Hellesjøveien videre gjennom landbruksområder og fram til Hellesjøvannet. Her er det greit med en liten hvil nær vannet som er et eldorado for fugleinteresserte. Fortsett opp til Nordre Enger gård der du sykler til høyre på asfaltvei, Østbyveien. Oppe i skogen etter noen hundre meter tar Tertittsporet inn brått til venstre. 


Gjennom skog og over gammel bru til Hemnes gamle stasjonsområde

Nå sykler du videre gjennom gammelskog før det åpner seg og en gammel jernbanebru passeres over Korselva. Kryss rett over Hemnesveien.

Hemnes og fram til den gamle jernbanebrua

Fortsett Linna mot Skulerud. Litt asfalt til å begynne med, og så grusvei videre. Ta en rast ved den gamle jernbanebrua og kikk på gammel ingeniørkunst. Brua krysser her elva og Haldenvassdraget. 

Siste del til Skulerud brygge

Nå er det bare «sjarmøretappen» igjen til Skulerud. Du får Pavestadmåsan på venstre håd før du kommer ut på FV 125. Målet er nådd ved den gamle lokstallen og Skulerud brygge. På odden er det satt opp rastebenker og opplysningsskilter, og ikke langt unna ligger det en fin badestrand.

Urskog-Hølandsbanen

Banen ble til i 2 etapper. Den første etappen, som var på 26 km fra Bingsfossen til Bjørkelangen, ble anlagt av selskapet Urskogbanen og åpnet 1896. Hølandsbanen åpnet så mellom Bjørkelangen og Skulerud i 1898. «Tertitten» var en smalsporet jernbane som gikk fra Sørumsand til Skulerud med lengde 57 km. Sporvidden var på 75 cm. Det ble fraktet mye tømmer med banen, men den ble også brukt av lokalbefolkningen og for turister på den populære «store rundreisen». Tog Oslo-Sørumsand, Urskog-Hølandsbanen til Skulerud, båt på Haldenkanalen til Tistedal med sluser, så tog til Oslo. Nå kan en kjøre en kortere togtur med «gamle Tertitten» fra Sørumsand, en svært populær turistattraksjon.

Sør Mangen – Garsjøen

Mangenfjellet rundt

Se neste tur
Se kart