Rømskog

Runden rundt Lommetjenna fra Tørnby sag

Dette er en tur fra den gamle saga i østkroken. Etter å ha gjennomført den tunge stigningen fra veien i begynnelsen, får du oppleve et terreng som er lettkupert og fint å vandre i. Etter å ha passert nærområdet til Lommetjenna med myrområder, ser du Nordre Sandtjenn der nede til høyre. Ta gjerne en avstikker dit ned før du fortsetter på stien videre. En hvilestein, som er skiltet i terrenget, passeres. For det meste går runden i et vennlig furuterreng, og er du heldig, får du kanskje oppleve en storfugl som letter eller en elgokse som lunter av sted i myrkanten. Skogen er full av overraskelser.

Atkomst

  • Ta av fra fylkesveien gjennom Rømskog og kjør Østkrokenveien innover. Rett fram på Haugbakkveien til du kommer fram til et åpent område, gamle Tørnby sag.

Parkering/start

  • Parkeringsmulighet for noen biler ved den gamle sagtomta. Viktig at en ikke stenger for annen trafikk i området.

Koordinater start

  • 59.7425 N, 011.8272 E

Turlengde

  • 5,5 km.

Tid

  • 1,5–2 timer

En opplevelse på østkanten i furuskogens rike

Utgang på turen

Gå Haugbakkveien nedover, den høyre fra åpen plass. Passerer en bekk i dalbunnen, og så opp en bakke der du ser bebyggelsen på Haugbakk. Ta inn stien til venstre der det er skiltet Lommetjenn/Venemoen. Stien er blåmerket og tar deg oppetter lia. Gå rett opp bakken der det er et lite stidele. Du får en storslagen utsikt mot Rømsjøen på vei opp til toppen av furuåsen. På flata går du i kanten på en myr.


Nok en ås

Oppstigningen fortsetter etter myra. Etter skiltet «Banen» går det nedover i åpen og fin furuskog. Snart passeres ei lita myr og en grenserøys på høyre hånd. Terrenget er flatt, og en stor myr dukker opp til venstre for stien. Dette er Lommetjennsmyra. En åpen, fin flate videre, og snart er du framme ved et turskilt. Tar av til venstre, og på nytt til venstre like etterpå. Følg merket sti med Bøseterveien.


Videre innover

Nå har du kommet til «Flaberget». Stien svinger venstre etter skilt Lomtjenn. Snart passeres et dråg med navnet «Vestgøtedråga». Krysser deretter over en smal myr og kommer til et dalsøkk der du passerer Lomtjennbekken over ei lita trebru. Nå stiger det litt igjen, og snart er du framme ved et stidele som er merket. Det står Sandtjenn på skiltet. Gå stien opp til venstre til toppen av en kolle.

Nordre Sandtjenn og mot hvilesteinen

Når stien begynner å ta deg nedover, skimter du Nordre Sandtjenn mellom trærne. Fint å ta en tur ned til vannet og kanskje en fortjent rast og matbit. Det er ikke sti dit ned fra denne kanten, så bare gå lia opp til du igjen treffer turstien etterpå. Kommer etter hvert til et lite stidele der du følger hovedstien til venstre som går over et hogstfelt. Stien fortsetter nedover og gjennom et område med tett vegetasjon. Du passerer et råsig. Nå stiger det på nytt opp til neste ås, Lommetjennsåsen. Kommer fram til «Hvilesteinen» som er skiltet. Steinen er et naturlig hvilested før det bærer utfor igjen.


Siste del

På vei nedover treffer du på et tømmerslep. Gå til venstre, og følg stien/slepet til skogsbilveien. Nå er det bare å traske skogsbilveien nedover til bom og åpen plass som var utgangspunktet for turen.

Storlommen

Storlommen svømmer så stille,
med praktfulle fargede fjær
Dukker så ned i dypet,
en aften i solskinnsvær

Jeg bivåner alt i fra knausen,
der lyngen er vakker mot høst
Igjen er den oppe og hviler,
i tjennet ved myra her øst
Rømskog

Skuråsrunden fra Rømskog skole

Se neste tur
Se kart