Rømskog

Fra spa-hotellet til Haukenestårnet

Denne rundturen starter opp fra det flotte spa-hotellet ved idylliske Vortungen. Runder ei vik i vannet og opp på skogsbilvei som følges til enden på en avstikker. Deretter kommer du inn på «Sundsrudrunden», en fin sti som fører deg sørover til Hornfisktjenn. Der vinkler rundturen østover til nordenden av Ertevann. Så går det nordover til Haukenestårnet, det gamle branntårnet på Haukenesfjellet. Flott å ta seg en matbit og hvil der. Det bærer nedover til Tjernet i Fjella, og en srekning med skogsbilvei. Snart blir det mer utfor til Eikestad og hyttefeltet ved Vortungen. Dette er en variert og lang helgetur i vakker natur.

Atkomst

  • Kjør Storveien gjennom Rømskog sentrum mot Rødenes og ta av til høyre mot spa-hotellet. Ta høyre i første veidele og fortsett helt inn til hotellet. Det er satt opp skilter underveis.

Parkering/start

  • Stor parkeringsplass ved hotellet på høyre siden av veien.

Koordinater start

  • 59.7333 N, 011.7443 E

Turlengde

  • 11 km

Tid

  • 2,5-3,5 timer

En lengre rundtur med stor variasjon på stier og skogsbilvei

Utgang på turen

Følg veien sørover langs Vortungen. Rett før Eikestad svinger veien opp mot venstre. Du går ned en liten sti til høyre og ned lia mot vannet. Tar stien til venstre. Rett fram der det kommer inn en sti fra høyre. Følg bukta rundt og stien fører snart fram til en skogsbilvei med skilt mot branntårnet. Gå til venstre og følg veien. Det går oppover og du kommer fram til et veidele. Ta til høyre og gå nedover. Det dukker opp en vei som kommer fra høyre. Fortsett rett fram noen meter og ta neste vei til venstre. En bratt motbakke venter. Fortsett veien helt opp til veiende etter noen hytter. Nå blir det sti videre.


Sti videre sørover mot Hornfisktjenn

Du tar til høyre i første stidele og har nå kommet inn på Sundsrudrunden. Det går nedover mot Klokkartjenn. Runder nordenden av myra der og får en bakke opp på en ås ved Delingstjenn. Det går oppover i en åpen ås, Høgmobrenna. Snart dukker et stidele opp der du går mot venstre til sørenden av Hornfisktjenn.


Så fortsetter turen over Skanseberga og til Ertevann

Du fortsetter videre og snart dukker en motbakke opp til Skansen og Skanseberga. Snart går du nedover flere hundre meter og kommer fram til nordenden av et større vann, Ertevann. Her er det fint å slå seg ned og hvile ut.


Ertevann til Haukenestårnet

Gå stien videre opp til en skogsbilvei og følg denne noen meter mot venstre. Ta stien som går inn til høyre. Nå blir det jevn stigning oppover til du ender opp på enden av en ny skogsbilvei. Ta inn stien til venstre ved skilt og følg denne fram til Haukenestårnet. Gå gjerne opp i tårnet. Kan også sette seg ned ved benk og nyte mat og drikke. Nå er du oppe på et av de høyeste punktene i Rømskog.


Haukenestårnet og siste del til Vortungen

Fra det gamle branntårnet går det nedover til skogsbilvei ved «Tjernet i fjella». Fortsett veien nordover til veidele der du tar til venstre. I neste veidele tar du høyre, og så i det tredje delet mot venstre. Fortsett denne veien til det tar av en stor sti til høyre. Nå blir det å følge stien nedover til den ender opp på en mindre kjerrevei. Gå til venstre, og snart dukker den gamle plassen Eikestad opp. Du runder denne i nordkanten, og tar stien til venstre ned til vei og Vortungen. Her er du i kjente omgivelser fra første del av turen, og fortsetter langs vannet tilbake til hotellet.


Haukenestårnet

Haukenestårnet ruver med sin helt spesielle form i naturen og er ett av to bevarte branntårn i tre i Norge. Tårnet ble benyttet som branntårn fram til 1975 da vaktholdet opphørte. Hytta ligger langs «Grensesømmen», ruta fra Halden til Treriksrøysa. Tårnet er 12 meter høyt og var Østfolds høyeste utsiktspunkt. Fra plattformen på toppen ser man store deler av Indre Østfold og langt utover til Sverige. Ved godvær på høsten kan en også se Gaustadtoppen ved Rjukan og Blefjell ved Kongsberg. Før krigen ble det også benyttet som værvarslingsstasjon. Tårnet driftes nå av DNT, Indre Østfold.

Vortungen

En perle som skinner med glinsende sol,
så vakker som bare den er
Buktende viker som slynger seg inn,
i eventyrriket rett her

Kom deg dit inn og nyt av den stund,
som skogsvannet gir deg med ro
Bare sitt der i stillhetens nærvær og føl,  
Vortungen gir tanker om tro
Rømskog

Runden rundt Lommetjenna fra Tørnby sag

Se neste tur
Se kart