Rømskog

Rundtur fra Nylenda til kultursti langs Tukuelva

Rundturen starter ved Klubbetjenn nær Nylenda og tar deg innover på den gamle ferdselsveien mot Tukusetra. Kommer fram til plassen Gravermoen der en svinger sørover, først på vei, så på sti ned til neste skogsbilvei. Denne leder deg til bygda ved Nordby og Vest-Trandem der turen avsluttes med deler av kulturstien nordover. Flott rasteplass ved gapahuken nær Storhølen der det er mulighet for bading sommerstid. Videre passeres en gammel beverhytte på vei mot endepunktet. På andre siden av parkeringen kan en se restene etter ett av de første e-verkene i bygda. Var i drift fra 1924 til 1946. Ta gjerne en tur ned dit via jordekanten.

Atkomst

  • Ta av fra hovedveien gjennom Rømskog og kjør inn Nylendveien litt sør for Klubbetjenn. Fortsett innover veien til du kommer fram til parkeringsplass før bru over Tukuelva.

Parkering/start

  • Parkeringsplass for 4-5 biler ved opplysningsskilt på venstre side før brua.

Koordinater start

  • 59.7668 N, 011.8116 E

Turlengde

  • 6 km.

Tid

  • 1,5–2 timer

På gammel ferdselsvei mot Tukusetra og deler av kultursti sør for Klubbetjenn

Utgang på turen

Gå over brua og følg veien opp til Nylenda småbruk. Etter en liten bygning på høyre side, der det er fuglekasser, tar du stien inn i skogen til høyre. Du skal nå følge den gamle stien som ble benyttet som ferdselsvei inn til Tukusetra i gamle dager. Vandrer i tett skog og kommer inn til et større myrområde der det har vært hogst. Her er det litt uryddig, og noe dårlig sti. Kommer snart fram til en skogsbilvei ved plassen Gravermoen. Forlater nå ferdselsveien.


Vei og sti sørover mot Sandbekkekrene

Du svinger venstre og følger skogsbilveien sørover. Etter hvert ser du en traktorvei som tar av til høyre mot Lysheia. Fortsett rett fram. Veien går snart over i sti og fortsetter nedover mot ei myr. Stien går i dag over myra som ofte er bløt. Her planlegges ny sti til venstre for myra på et tørrere område. Etter myrområdet følger du en fin gammel kjerrevei nedover som ender opp ved skogsbilvei på Sandbekkekrene.


Går skogsbilveien mot bygda

Når du møter skogsbilveien, følger du denne til venstre. Etter å ha passert et gårdsbruk, Nordby, er du snart nede på asfaltveien. Gå denne til venstre, og etter ei bru over Tukuelva, tar du inn til venstre ved jordekanten. Skilt er satt opp.


Kultursti langs Tukuelva til Storhølen

Nå er det bare å følge stien langs elva og jordekanter til du er framme ved Storhølen. Der er det satt opp en flott gapahuk som kan benyttes, og på sommerstid er det fint å ta seg en dukkert i hølen. 


Siste del

Stien fortsetter langs elva, og ved en bru er det satt opp en trimkasse der du kan skrive deg inn. Fortsett rett fram på høyre side av elva oppover og snart er du framme ved veien og utgangspunktet for denne turen. 

Om Kulturstien

Har du planer om å gå kulturstien fra sør ved Nord-Steinby, er det flere gamle ting å se på. Etter ca. 400 meter sees rester av dammen fra kraftverket i Steinbyfossen. Der var det mølle og sagbruk. Steinsetting for å lette tømmerfløtinga er også synlig på vestsiden av elva. Ved Storhølen var det vaskeplass og badeplass for folk i Trandemskroken i «gamle dager». En fin gapahuk er nå satt opp. Litt lenger nord passeres en svær beverhytte, etablert på 70-tallet. Ved Nylenda ser en restene etter et gammelt e-verk som var i drift fra 1924 til 1946. På vei mot endepunktet for stien, passeres Ned-Gropa, der det ligger røyser fra både hovedhus og uthus. Ble fraflyttet i 1877.

Storhølen

Solstråler kaster sin glans over den storslåtte høl,

omkranset av 
småbjørk med bladverk som danser lett i vind,
tett ved småbruk
med skigard og gammel grind

Tukuelvas storhøl er prektig,
vannflatens krusning så mektig
Rømskog

Fra spa-hotellet til Haukenestårnet

Se neste tur
Se kart