Rømskog

Kultursti fra Mortegropa langs Tukuelva og rundt Klubbetjenn

Turen starter på det «gamle» delet mellom Akershus og Østfold. Følger idylliske Tukuelva sørøstover til Klubbetjenn, et tjenn vi runder, og kommer deretter inn på et veiparti som leder oss tilbake til kulturstien igjen. Turen er spesiell langs elva, og flere steder ser en at bevere har arbeidet i elvekanten. Å vandre langs denne elva gir en spesiell ro. Det er lagt opp til en rundtur, men det er muligheter for å fortsette helt ned til Rømsjøen. Turen er lettgått og passer for alle aldersgrupper. På de våteste partiene er det laget små bruer og bygd klopper, godt vedlikeholdt. Les gjerne det som står på infotavlene.

Atkomst

  • Hovedveien mellom Setskog og Rømskog. Utgangspunkt ved gamle Østfoldelet, Mortegropa.

Parkering/start

  • Parkeringsplass for flere biler ved fylkesveien/delesteinen

Koordinater start

  • 59.7807 N, 011.7883 E

Turlengde

  • 6 km. Tar du hele kulturstien fram til Nord-Steinby Camping blir turen 7 km. Da er du avhengig av 2 biler. Kan også velge kulturstien tilbake, en lang tur på 14 km.

Tid

  • 1,5–2 timer

Følger Tukuelva med sine kroker og stille vannfall

Utgang på turen

Gå rett ned hogstfeltet mot Tukuelva. Det er satt opp et infoskilt og brosjyre for kulturstien som ligger i en grønn postkasse. Stien svinger venstre ved elva. Etter en stund, kommer du til en vei der du går rett over og inn i skogen. Ny vei dukker opp. Følg stien. Når du kommer fram til nordenden av Klubbetjenn, går du over elva på ei bru. Stien er lagt over en myr, og snart dukker et småbruk opp til høyre for deg. Fortsett fram til en vei. 


Klubbetjenn og fram til asfaltveien

Du går over ei bru og tar til venstre ved skilt, 1 km. Nå går stien sør for tjennet i småkupert terreng fram til asfaltveien. Følg denne 100 meter mot høyre, og ta inn grusveien til venstre, Klubbeveien.


Grusvei videre til hovedveien

Følg grusveien oppover, den stiger ganske mye. Etter toppen, litt flatere, før det går nedover. Etter en stund passerer du en bekk og kommer fram til flere hus. Følg veien langs jorder til et småbruk. Fortsett venstre ved skilt Hølvassveien, og forbi et hus som du får på din venstre side. Nå bærer det nedover mot asfaltveien.


Siste del langs Tukuelva

Følg asfaltveien mot høyre til skilt Rømskog Industriområde der du går inn til venstre. Snart er du nede ved elva igjen på kjente trakter. Ta inn til høyre før brua, og følg stien du gikk i begynnelsen av turen tilbake til utgangspunktet. 

Om Tukuelva kultursti

Tukuelva kultursti strekker seg fra Nord-Steinby Camping i sør til Mortgropa i nord og er ca. 7 m lang. Den er lagt i lettgått terreng, stort sett elvelangs med noen fuktige partier, avhengig av årstid og nedbør. Stien er et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere og flere frivillige lag i bygda. Mesteparten av stien er ryddet på dugnad fra 2014 til 2017. Det er mye beveraktivitet, særlig i nordlige deler og det finnes flere beverhytter. 

Tukuelva

Elva den renner i buktende svinger

mot Rømsjøens vakre bredd 
Et andepar letter med blafrende vinger,
fra en kulp som er vannliljekledd

Å følge dens rolige, klare vannfall
gir troen på det skjønne langs sti
Her trives vår kjære Fossekall,
som oss, den ved elva, er fri
Rømskog

Rundtur fra Nylenda til kultursti langs Tukuelva

Se neste tur
Se kart