Setskog

En rundtur fra Bjørknes sag til Auretjenn og tilbake om Syltomtjenn

Turen starter ved Bjørknes sag, 175 m.o.h, og tar deg 150 høydemeter oppover mot toppunktet på Fuglekollen med sine 325 m.o.h. Her oppleves ekte villmark øst i våre skogområder. Deretter går det nedover Aurtjenndalen på kjerre/traktorvei til Auretjenn. Etter en transportetappe på skogsbilvei, blir det sti vestover i et lettkupert område med åpne myrer og mye furuskog. Flott turterreng. Kommer inn på bred tursti vest for Syltomtjenn. Videre tar et stisystem og vei deg ned til bygda igjen og gang/sykkelvei tilbake til området ved saga. En krevende tur opp til «Faulekollen», det lokale navnet, men siste halvdel er mere varierende og lettgått på gode turstier. Det er viktig å følge beskrivelsen og kartet på denne turen da det er få skilter underveis.

Atkomst

  • Kjør veien mellom Setskog og Rømskog til du ser Bjørknes sagbruk. Ta inn Kaldåkerveien der det er parkering rett ved asfaltveien.

Parkering/start

  • Liten parkeringsplass for 4–5 biler før innkjøringa til saga.

Koordinater start

  • 59.8088 N, 011.7231 E

Turlengde

  • 9,5 km

Tid

  • 2,5 – 3 timer

En opplevelse på store åser og flate myrområder i villmarka

Utgang på turen

Gå sørover 200 meter på gangveien i retning Rømskog, og ta så inn Heggedalsveien til venstre. Rett etter blir det på nytt venstre, opp Vennvollbakken. På toppen ved Butjernkollen byggefelt svinger veien til høyre og du fortsetter inn i skogen. Etter en stor myr og snuplass, går du kjerreveien rett fram og opp lia. Det er merket Steinby og Fuglekollen der stigningen starter. Kjerreveien deler seg snart, og du tar høyre opp til et flatere parti. Første stigning er unnagjort.


På vei til Fuglekollen

På flata ser du et skilt med Fuglekollen. Gå inn stien til høyre i den tette skogen ved skiltet. Kommer fram til et åpent område der du vinkler mot høyre. Nå går det oppover igjen og kjerreveien svinger snart venstre. Litt lengre opp tar du stien inn til venstre. Her er det noen røde merker på trærne. Vær obs da stien er litt vanskelig å oppdage. Stien snor seg i tett skog, før det åpner seg på toppen. Inn i storskog på nytt og sving mot høyre. Oppover til åpen glente og over et lite bekkefar. På toppen, nær Fuglekollen, tar du brått til venstre etter ei stor furu. Litt diffus sti, men du skimter en større myr. Går langs myra og snart over en del av den fram til et åpent område. Kommer til et lite stidele.


Nedover på kjerrevei til Auretjenn og skogsbilvei

I stidelet går du til høyre og sørover. Fortsetter nedover en kjerrevei til du ender opp på en skogsbilvei ved sørenden av Auretjenn etter en snau kilometer. Nå blir det å følge veien videre forbi vannets østside og opp en bakke. Snart ser du en lang rettstrekning og et hogstområde. Ta inn stien til venstre og følg kanten av hogsten. Flott sti videre, passerer liten bekk, Aurtjennbekken, og opp på furuås.


Nydelig turterreng mot lysløypa

Ta den tydelige stien til høyre før toppen og følg åsekanten. Du runder myra. Ta venstre i neste stidele og gå mot myra. Videre over et par mindre koller, passerer en mindre myr, og opp på et flatere parti der det er lett terreng. Får nå en større myr på din høyre side. Snart går det lett nedover, og du følger kanten av et hogstfelt. I stidelet tar du til venstre og til høyre rett etterpå. Her er det «berg i dagen». Ta det med ro i dette området da stien er litt utydelig et lite stykke.

Stien vender mot venstre og nedover til ei avlang myr. Følger denne og stien nedover. Kommer ned mot en nydelig furuås rett ved Syltomtjenn. I stidelet ved skilt tar du til venstre, venstre også i neste stidele. Følger bred sti nedover til lysløypa.


Siste del

Ved lysløypa går du brått til venstre og følger kjerreveien som svinger sørover. Kommer fram til åpent område med anleggsmaskiner. Gå gjennom området og inn på en vei som tar deg ned til hovedveien gjennom Setskog. Følg så gang/sykkelvei sørover i retning Rømskog, en drøy kilometer til sagbruket. 

Tyttebær

Store klaser med tyttebær,
like ved Auretjenn
Røde og fuktige etter regnevær,
smaker ett smått om senn
Så flotte de er der lokker deg inn,
bare plukk oss og nyt årets smak
De ga meg nytt mot i den høstlige vind,
rett ved vannet der fisken gjør vak
Setskog

Tangemoen om Søndagstjenn

Se neste tur
Se kart