Skulerud

Rundtur på deler av den gamle historiske Timianruta

Turen starter fra Stormoen grustak på Skulerud og følger den gamle Timianruta innover i retning svenskegrensen. Halvveis på turen kommer du fram til Vestre Langtjenn. Herfra snur en vestover på sti fram til skogsbilvei like ved Midtstua. Følger veien nedover forbi Dryplemyra og fram til grustaket. Første delen er historisk, og ble mye brukt fra sommeren 1943 som en forbindelsesrute mellom sentralledelsen til Milorg, Den Norske Legasjon I Stockholm og regjeringen i London. Ruta endte ved Grindforsmoen i Sverige. Følg gjerne deler av denne historiske stien på rundturen.

Atkomst

  • Ta Skulerudveien og kjør inn Stormoenveien i nordre ende av Skulerudsjøen. Følg denne opp til bommen på Stormoen grustak.

Parkering/start

  • Parkering på venstre side før veibom. Plass til 3-4 biler.

Koordinater start

  • 59.6760 N, 011.5544 E

Turlengde

  • 5 km

Tid

  • 1,5 – 2 timer

Følg i flyktningenes fotspor inn til Vestre Langtjenn

Utgang på turen

Følg veien oppover i grustaket. Hold rett fram/venstre der veien deler seg oppe i enden av grustaket. Veien flater ut. Du ser snart et lite tjenn på din høyre side når du går innover flata. Fortsett veien innover forbi åpen plass og fram mot sørenden av Vestre Røytjenn. Ta inn i skogen til høyre ved skilt. Stien er delvis merket med blå plasttrekanter.

Videre innover i skogen i flyktningenes fotspor

Gå stien oppover den bratte bakken, så et lite søkk, og opp på et hogstfelt. Noe dårlig merking der, så ta det med ro. Sving venstre ved skogsmaskinspor. Et par blåmerker på trær skimtes på denne strekningen. Passerer en bekk, og oppover på skrå i lia. Her er det tett med furu, men godt merket. Kommer fram til gammel furuskog på toppen. Stien snur litt mot høyre og følger ryggen oppover. Snart er du oppe på en flat, fin ås. Du passerer en grøft i et kjerr, og opp på ny ås. Nå er det flatt videre. Du får en myr på venstre hånd, og det blir snart tettere skog. Kommer ut ved nordenden av Vestre Langtjenn på tydelig sti.

Fortsetter mot skogsbilvei og siste del

Følg den tydelige stien til høyre videre på runden. Kommer opp på et tydelig kolleparti. Stien leder deg fram til skogsbilvei og en flott gapahuk. Nå er det bare å følge skogsbilveien vest/nordvest. Snart bærer det nedover mot grustaket og utgangspunktet for turen. 

Timianruta – den hemmelige kurerruta til Milorg

En av de mest betydningsfulle kurerrutene i hele Sør-Norge under 2.verdenskrig, var Timianruta. Dette var en strengt hemmelig rute knyttet til Milorgs sentralledelse. Ruta fungerte som forbindelse mellom sentralledelsen til Milorg, den norske legasjon i Stockholm og regjeringen i London. Langs ruta ble det fraktet etterretningsinformasjon, penger, våpen m.m. Ruta ble opprettet sommeren 1943 og hadde høyt aktivitetsnivå hele okkupasjonstiden ut. Ruta tjente også som fluktrute til Sverige for særlig prioriterte ressurser i Milorg, som blant annet Oslogjengen med Max Manus, Gunnar Sønsteby, Gregers Gram m.fl. Den siste delen av ruta, de 16 kilometerne fra Hemnes via Skulerud til Grindforsmoen i Sverige, ble i 2021 ryddet og restaurert av en gruppe lokale entusiaster. 

Kjerrevei over hei

En kjerrevei på skogkledd hei,
en glede når den møter deg 
Et eventyr, en dag som gryr,
den leder deg som kystens fyr
en kjerrevei, på skogkledd hei,
en venn som aldri gjemmer seg 
Setskog

Fagermåsan rundt

Se neste tur
Se kart