Setskog

Fagermåsan rundt

Fagermåsan er et naturreservat, et unikt uberørt myrområde. Det 1402 dekar store verneområdet representerer en utforming av eksentrisk høymyr som er typisk for Akershus’ østre deler. Myrområdet man går rundt har en høy verdi for økosystemet, og er en fuglebiotop med blant annet mellomlandingsplass for traner under trekk. Helt fram til rundt 1900 skal det også ha vært en ferdselsvei fra «Nordskauen» og sørover mot Setskog langs måsans vestre del. Det er viktig at en må være varsom og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Atkomst

  • Liten parkeringsplass før avkjørsel til Bådalen. Parkering på høyre siden av veien. Plass til 4-5 biler.

Parkering/start

  • Liten parkeringsplass før avkjørsel til Bådalen. Parkering på høyre siden av veien. Plass til 4-5 biler.

Koordinater start

  • 59.8680 N, 011.6762 E

Turlengde

  • 4,5 km.

Tid

  • 1 –1,5 time

En lett tur rundt måsan i naturreservatet

Turen rundt Fagermåsan er en flat og lettgått runde på fin sti. Du beveger deg i og rundt naturreservatet, og må følge det regelverket som er gjeldende der. Opplysningsskilt er satt opp før myrkanten. Turen er barnevennlig uten større stigninger. Tidlig passerer du plassen Søndre Lasserud. Alt som er igjen er ei gammal jerngryte. Fra plassen ser du et tydelig beiteområde ned mot måsan. Etter Fagermoen tar stien deg videre på en gammel ferdselssti som ble mye brukt før i tiden.

Utgang på turen

Gå over brua til høyre etter parkeringsplassen, så stien opp lia mot høyre. Etter ca. 500 meter er du inne ved et stidele der det er satt opp informasjonstavle om Fagermåsan naturreservat. Det er viktig å overholde regelverket for området så les gjerne infoen på tavla før du går videre.

Du fortsetter til venstre

Følg stien til venstre rundt nordenden av måsan. Det er lagt ut mange stokkebruer over grøftene slik at du kan komme tørrskodd over. Etter en motbakke svinger stien mot høyre inn på en kjerrevei og snart står du på en åpen plass, Søndre Lasserud, der det var bosetting i gamle dager. Det eneste som er igjen er et skilt og en gammel jerngryte. Fin utsikt ned mot måsan der vi ser at det har vært et beiteområde.

Flatt terreng

Du fortsetter videre i flatt område med gammelskog. Bunnen er dekket av mose. Etter noen hundre meter er du ved myrkanten igjen og følger stien langs denne videre. Ved et lite stidele fortsetter du til høyre i retning måsan. Etter hvert dukker et skilt opp der du igjen tar høyre. Går over et lite kolleparti og ned i et tett, myraktig område. Småkupert før du er ved sørenden av Fagermåsan. Første halvdel av turen er unnagjort.

Videre

Stien snur nordover etter at du skimter gården Fagermoen oppe til venstre. Da du passerer et hogstfelt, ser du en åker. Du kommer snart inn på en gammel ferdselsvei/stor sti som ble mye brukt i gammel tid. Enkelte steder er stien dyp, noe som vitner om at de benyttet hest i området. Nå er det bare å fortsette langs måsans vestre del på flat, fin sti frem til et skilt.

Siste del av turen

Ved skiltet Bråten tar du høyre. Etter alt flatt terreng, endelig noen små motbakker over kollepartier. Etter siste kolle går det lett nedover til opplysningsskiltet du var ved i første del av turen. Du fortsetter venstre og ender opp ved den lille elva med bru. 

Fagermåsan

Fagermåsan er et naturreservat, et unikt uberørt myrområde. Det 1402 dekar store verneområdet representerer en utforming av eksentrisk høymyr som er typisk for Akershus’ østre deler. Myrområdet man går rundt har en høy verdi for økosystemet, og er en fuglebiotop med blant annet mellomlandingsplass for traner under trekk. Helt fram til rundt 1900 skal det også ha vært en ferdselsvei fra «Nordskauen» og sørover mot Setskog langs måsans vestre del. Det er viktig at en må være varsom og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Øyeblikket

Jeg elsker stiene
som fører innover mot det som alltid
skaper ro
de vridde furuene
som klorer seg fast i fjellsprekkene
og de stille bekkene
som alltid er på vei mot noe en ikke ser
Jeg elsker tryggheten
som øyeblikket 
gir
Setskog

Tukuhøgda Rundt – en kupert rundtur med magisk utsikt

Se neste tur
Se kart