Momoen

Opp til Hølands Varde – en skikkelig topptur fra Bjørnebråteveien

Turen starter på Bjørnebråteveien, og raskt får du en sugende motbakke til Galteryggen med flott utsikt til Ørje og vindmøllene. Lettere og nydelig terreng videre mot Hølands Varde. Ta gjerne turen ned til Vardetjenn med gapahuk på tjennets vestre side. Du skimter vannet fra varden, men ikke sti ned. Samme vei opp til røysa igjen, gjerne med kompasskurs. Siste halvdel av turen fra toppunktet mot bygda er lettgått. En topptur som virkelig er å anbefale.

Atkomst

  • Kjør inn Bjørnebråteveien fra Hølandsveien 400 meter nord for butikken i Moe sentrum. Passerer Hafsteinelva nede i dalbunnen og opp mot Bjørnebråten der det er en liten plass for parkering på høyre side av asfaltveien.

Parkering/start

  • Liten plass for 3-4 biler ved hovedveien. Kan være vanskelig å oppdage, så benytt koordinater om du ikke er kjent. Småbruket Børnebråten ligger oppe i skogkanten der du parkerer. Gården Fossbråte passeres rett før parkeringen.

Koordinater start

  • 59.8083 N, 011.3625 E

Turlengde

  • 6 km. 7 km om du tar turen ned til gapahuken ved Vardetjenn.

Tid

  • 2–2,5 timer.

Nydelig villmarksterreng oppe på åsene

Utgang på turen med tøff stigning opp til Galteryggen

Følg asfaltveien 50 meter ned til jordekanten. Ta inn stien i skogen etter tavle og passer bekken. Snart kommer du til et hogstfelt der stien går inn til høyre. Opp en bratt bakke i tett skog. Stien svinger når du kommer opp til hogstfeltet på nytt. Du følger nå stien oppover i hogsten, så skog igjen, og snart er du oppe på Galteryggen med den store Galteryggmyra. Gå gjerne bort til toppunktet på ryggen der det er flott utsikt sørover. I klarvær kan du se vindmøllene på Ørje. 


Videre mot Hølands Varde

Gå rett tilbake til turstien om du har tatt turen bort til utsikten. Passerer snart Bikkjedalen, og så oppover igjen. Det er reneste «villmarksterreng» her oppe med nydelig furuskog. Terrenget er flatt og fint fram til Hølands Varde med sin røys. Du er nå 160 meter høyere enn utgangspunktet for turen. Tett skog ved toppunktet og ingen utsikt. Nedenfor toppunktet ligger Vardetjenn som er verdt å besøke. Der ligger en gapahuk oppe på en rabbe i tjennets vestre del. Det er ikke sti dit ned, så de som tar turen må orientere seg med kart og kompass. Flott å raste ved Vardetjennet. Gå samme vei opp til varden som du gikk ned.


Over fine åser nordover

Følg stien 50 meter tilbake fra varden til stidele. Ta stien til venstre for å fortsette turrunden. Får en myr på høyre side. Du går videre over Vardehøgda. Kommer etter hvert ned på en nyanlagt skogsbilvei som du følger til enden der stien fortsetter inn i skogen. Det går lett nedover i gammel skog. Passerer Bikkjedalen på nytt og over noen små høyder. Kommer ned i Hansedråga, et lokalt navn. 


Nedover og siste del

Kommer ut på hogstfelt og nede mot bygda passeres en liten dam. Ved jordekanten går du rett over og ned til asfaltveien ved gården Bjørnbråte. Følg asfaltveien til høyre og tilbake til parkeringsplassen for utgangspunktet.


Hølands varde

Eksakt når Hølands varde ble reist er usikkert, men «Det annet Akerhusiske Infanteriregiment» refererer i sin 1767-rapport til at «I Hølands prestegjeld på Prestebolets Grund er bygget en varde som holdes vedlige, men vakthuset er forraadnet». Varden sies å være så høyt beliggende at man kan se 7 kirker. De 7 kirker hører nok her som folketradisjonen til. Den siste som tente varden skal ha vært Ole Gulliksen Fosskaug i 1808. I 1925 ble det reist et brannvakttårn her, finansiert av forsikringsselskapet Storbrand, og med Akershus Skogselskap som eier og driver fram til at et nytt tårn kom på plass på Elgheia i 1940. Tårnet på Hølands varde ble da revet. Midt på 50-tallet ble det reist et enkelt tårn i forbindelse med oppmåling/kartlegging. Dette ble revet et par-tre tiår senere.

Tørrfurua

Med sprikende grener står en tørrfuru der,
og vokter en tåkelagt myr
Den er et symbol på at varden er nær,
der vi vandrer og rovfugler flyr En konge med røtter i Galteryggens jord
bør aktes for den som den er
Dens rike er mektig og utstråling stor,
en kjempe så vakker og svær
Hemnes

En runde fra Mokollen og sørover i retning Persmoen

Se neste tur
Se kart