Fosser

Runde med avstikker til Trollkjørka

Denne rundturen fra endepunktet av Tyrihjellveien må nok betraktes som en «topptur» med mange høydemeter stigning. Etter kort gåing på veien, går det oppover og oppover med korte, lettere partier innimellom. Det føles som en er på vei mot bygdas «tak». Innerst på runden er det en kort avstikker inn til Trollkjørka. Gravrøysa minner lite om en kirke, men har vel fått sitt navn etter religiøse handlinger inne på skauen. Rett ved ligger en gravrøys til. Turen tilbake er lett og fin å gå, stadig nedover på nydelige furuåser, for så å forsvinne inn i «trollskog» med mosebelagt bunn. Et sted går du gjennom det reneste parkområdet. Slitsomt mot toppen, men vel verdt svettedråpene med gravrøyser og nydelig terreng tilbake.

Atkomst

  • Ta inn Fosserveien fra Fosser sentrum og kjør denne noen kilometer til Brannsrud. Ta til høyre inn Tyrihjellveien og kjør denne innover til veibom. Kan også kjøre Tyrihjellveien inn fra Momoen.

Parkering/start

  • Parkering ved container før veibom på høyre side. Pass på å ikke parkere foran containeren. Plass til 4–5 biler.

Koordinater start

  • 59.8327 N, 011.4433

Turlengde

  • 6,5 km.

Tid

  • 2–2,5 timer

Opplev de to gravrøysene og steinlegging fra bronse/jernalderen

Utgang på turen

Gå veien sørover til turskilt, Trollkjørka 3,2 km. Her tar du opp til venstre. Følg sporene til hogstmaskin oppover, venstre spor rett oppe i lia. Litt lengre opp følger du turskilt, og ved enden av hogstfeltet, nytt skilt. Nå stiger det skikkelig oppover i lia, men etter 15 minutter flater terrenget mer ut. Du følger et platå i lia videre. Passerer Gurilimen med det norske flagget, satt ned på høyde 212 m.o.h. 


Videre oppover

Snart kommer du til et åpent område der du kan se «milevis» mot sør og vest. Du holder venstre ved et lite myrhøl. Snart en bratt liten bakke før en ny flate, og snart nedover der du passerer en bekk i et dråg. Oppover igjen mot neste ås. Stien vinkler venstre på ei lita flate, og du går over noen mindre fjellflater. På ny litt nedover og over ei lita myr. Opp igjen og ned. Gjennom et bregneområde før neste ås. 


Trollkjørka

Er snart framme ved et stidele som er skiltet med Trollkjørka 200 meter. Gå rett fram. Stien fram til steinkjerka er nok litt lengre, kanskje 400 meter. Trollkjørka ligger på en kolle med høyde 377 m.o.h. Stort høyere kommer du ikke i vår kommune. Det er et imponerende arbeide de har gjort med steinene i gammel tid. Her oppe er det fint å ta en matbit og litt drikke.


Halvveis og nedover

Ta stien tilbake til turskiltet du var ved på vei til kjerka. Her går du til høyre. Det er merket med Tyrihjellen, ny sti, 2,8 km. Nå er det stort sett nedover til dalen. Etter hvert kommer du til et markert dalsøkk som leder deg ned til bunnen og et skilt. Ta mot venstre, Tyrihjellen 2,5 km. Den nye stien fører deg opp til en fin furuås, for så å gå nedover igjen. Stien blir snart tydeligere. 


Praktfull ås og trolsk skog med mosegrodd bunn

Du kommer opp på en praktfull ås, reneste parkområdet. Følger åskammen lett nedover og inn i granskog med mosegrodd bunn. Stien snur etter hvert mot venstre rundt en skrent, og du passerer en bekk. Nå følger et par små motbakker før det flater ut igjen. Du kommer opp på en ny ås med «praktterreng». 


Siste del nedover mot skogsbilveien

Stien gjør snart noen s-svinger, stuper litt utover og blir bredere. Snart er du nede ved skogsbilveien og tar den til venstre. Etter 200 meter dukker veibommen opp og du er framme ved utgangspunktet for turen.


Trollkjerka

På en åsrygg, øst for Langfossjøen og sørvest for Langvannet, ligger Trollkjerka eller Trollkjørka som mange sier. Det er ingen kirke slik navnet skulle tilsi, men to gravrøyser og en steinlegging. Gravrøysene skriver seg tilbake til bronse/jernalderen, mens steinleggingen sannsynligvis er en fangstmannsgrav av noe yngre opphav. Kan dateres til jernalderen. Det sies at under Karl den XII’s ferd gjennom bygda i 1716, rømte folk opp i området rundt Trollkjørka for å gjemme seg.

Trollkjørka

Trollkjørka troner der oppe med stein,
vitner om gammel tid
I vinden så blafrer en lett furugrein,
og klokka er bare ni Mosegrodde blokker mot himmelens tak,
stunden er magisk og stor
Furukroner grønne like her bak,
en del av vår prektige jord
Løken

Tur til «Kongen» fra Løken sentrum

Se neste tur
Se kart