Bjørkelangen

Eksismoa og Eidsdammen Rundt

Turen tar deg rundt på store deler av Eksismoa. Stiene er velbrukte og snor seg på kryss og tvers over moa og opp på lette åspartier i området rundt Svarttjenn/Svartputten. Vi går siste halvdel av turen langs deler av rørgata som engang ledet vann fra Eidsdammen og ned til kraftverket på Eidsverket. Avslutter med vestsida av Eidsdammen og gammel kjerrevei sør for veien mellom Bjørkelangen og Setskog. Underveis er det storslagen utsikt over Bjørkelangen. Det anbefales å ta den korte ekstraturen bort til gapahuken ved Eidsdammen.

Atkomst

  • Følg fylkesveien mellom Bjørkelangen mot Setskog. Ta inn mot motorbanen ved Eidsdammen.

Parkering/start

  • Parkeringsplass for 4–5 biler rett etter innkjøringen fra fylkesveien.

Koordinater start

  • 59.8804 N, 011.6020 E

Turlengde

  • 6 km

Tid

  • 1 time 15 minutter til 1 time 30 minutter

En lettkupert tur på velbrukte stier

Utgang på turen

Gå veien 20 meter innover og ta stien til høyre ved skilt motorbane. Følg stien oppover lia. Røde merker på trærne. Etter hvert svinger stien svakt til venstre og du kommer opp på en flate. Følger åskanten bortover til et stidele der du tar venstre. Det er skiltet Eksismoa. Stien tar deg nedover og en bekk passeres i bunnen. Opp en liten bakke og fram til et åpent område på sletta. Her går du stien til høyre. Ta stien til venstre i neste stidele og høyre rett etterpå. Du er oppe på selve «Moa». Ta venstre i neste stidele før motorbanen og fram til veien. Her krysser du rett over. Rett fram i første stidele og deretter høyre. Høyre igjen rett etterpå. Nå må du opp en liten, bratt bakke etter å ha passert en liten markert kolle som ligger på høyre side.


To åser videre 

Fortsett stien over furuåsen. Snart begynner det å gå nedover og du går til venstre i første stikryss. Etter å ha passert en liten bekk er du framme ved en trimkasse. Så kommer neste ås. Gå rett fram og opp stien til toppen av åsen. Svarttjenn ligger i dalbunnen til høyre for deg. Her oppe er furustammene spedere. Nå svinger stien mot venstre og går nedover. Etter en liten motbakke, kommer du inn i lettkupert terreng. Snart er du nede ved et stidele med flislagt sti. Går høyre ned bakken. I bunnen, der stien svinger, tar du til høyre og krysser rett over en kjerrevei.


Hovedsti over Moa

Er nå på vei inn på selve «Moa» igjen. Følg den brede hovedstien videre. Du går rett fram i stikrysset og sving venstre. Hovedstien fører deg fram til en skogsbilvei etter noen hundre meter. Følg veien mot venstre og høyre inn på en flislagt stor turvei. Etter sletta går du til høyre i turstidele og går den flotte stien oppover mot neste furuås. Terrenget åpner seg. 

Eidsdammen neste

Nå er det bare å nyte utsikten mot Bjørkelangen og Alpinbakken under Høgåsen. Stien fortsetter nedover mot Eidsverket. 400 meter lenger nede går du til venstre i stidelet. Det bærer lett oppover og du får en dal på din høyre side. I bunnen av denne ligger det rester etter en gammel rørgate som ledet vannet ned til kraftstasjonen på Eidsverket. Etter toppen, er du framme ved Eidsdammen og demningen. Anbefaler å ta en tur bort til den flotte gapahuken som ligger 150 meter lenger inn. Der er det fint å ta seg en rast. Etterpå går du over demningen og rett til venstre etter denne. Stien følger vannkanten og deretter et gammelt hogstfelt. Det er gulmerking her og der. Stedvis utydelig sti, så ta det med ro der. Følger åskanten av Eidslia fram til fylkesveien.

Siste del

Kryss over asfaltveien og inn på en sti som går gjennom et tett område. Du går rett fram og har en lyskabel over deg. Snart er du framme ved en vei. Ta høyre og følg grusveien fram til en stor furu. Der går du ned stien til venstre og kommer inn på en gammel kjerrevei. Følg denne og jordekanten opp til toppen ved et bolighus. Kommer ned til Gamle Setskogvei og går mot venstre til asfaltveien dukker opp. Kryss over og gå langs autovernet fram til utgangspunktet.

Stiene på moa

Myke barnåldekte stier
som bukter seg storslagne mellom furustammer,
sprer seg som flammer,
og
leder meg stadig frem mot noe uvirkelig og flott,
kan hende mine drømmers eventyrslott
Fosser

Opp til toppen av Basteheia

Se neste tur
Se kart