Bjørkelangen

Langevannsrunden om Bliksrudåsen og Råkaldåsen

En variert tur som begynner med oppstigningen til Bliksrudåsen, og flott utsikt over Bjørkelangenområdet med sjøen i det fjerne. Om noen år er vel denne nesten snauhogde åsen et byggefelt. Hogsten høsten 2022 har ødelagt deler av stien nord på åsen. Vil bli merket bedre etter at hogsten er ferdig. Neste høyde er Råkaldåsen, før stien tar deg inn til Stigveien og Stigtjenn. Etter at Langevannet er rundet, kommer du inn på den gamle Grimstigen, eller «kongeveien», som noen kaller den. Dette er en gammel «allfarvei» som lokalt går mellom Burhol i Høland og Halvorsrud på Lierfoss. Turen er varierende med både åser og lett terreng.

Atkomst

  • Følg skilt mot Bjørkelangen Alpinsenter via Einerhaugveien. Ta inn Stigveien, og kjør denne inn til du ser alpinbakken på venstre hånd.

Parkering/start

  • Stor parkeringsplass kan benyttes øst for alpinsenteret.

Koordinater start

  • 59.8872 N, 011.5472 E

Turlengde

  • 10 km. Turen kan kortes ned med 2 km. ved å følge Stigveien helt inn til snuplass ved Stigtjenn.

Tid

  • 2–2,5 timer

Over åser og inn på gamle Grimstigen

Utgang på turen

Du går Stigveien sørover til veiskilt Nordbyjordet, der du går inn til venstre. Tar så til høyre ved lite trafohus, og følger hekken bort til lysløypa der du går rett over. Kommer opp til en asfaltert vei der du tar høyre. Følg denne til neste veidele, der du går brått til venstre, og følger så den bratte bakken oppover. Ta høyre i første veidele, og følg veien opp til skilt Bliksrudåsen. Her starter stien over åsen som går inn til høyre. 


Bliksrudåsen

Gå rett frem/høyre i første stidele. Utlagte trelemmer i våte partier viser at du er på rett vei opp mot åsen. Stien vender lett venstre ved utsiktspunkt over Bjørkelangen. Hold venstre i stidelet. Til venstre for stien ligger en liten dam som ble kalt Doktortjenn i gamle dager. Kan være vanskelig å oppdage fra stien. Etter 2 store steiner på nytt hogstområde, bærer det nedover. I bunnen, etter en bratt utforbakke, er du nede i et dalsøkk der Bliksrudåsen ender i nord. Følg mot venstre til du kommer til en åpen slette på stien/traktorveien.


Råkaldåsen

Ved det åpne feltet på traktorveien går du inn til høyre. Det er skiltet Råkaldåsen. Fortsetter stien over et kolleparti og ned til et gammelt hogstfelt. Ta til venstre over en liten ås og gå fram til sørenden av Råkaldåsen. Nå bærer det litt oppover før du går østsiden av åsen videre fram til en trimkasse som AHF har satt opp. I neste stidele, ved skilt Lier, går du venstre/rett fram og nedover en bratt bakke fram til en traktorvei. Råkaldåsen er unnagjort, og du fortsetter til venstre.

Liertjenna mot Stigveien

Lille Liertjenn ser du snart til venstre for deg, og så Store Liertjenn med skilt 196 m.o.h. Følg stien videre i mørk skog til du ender ved Stigveien. Her vinkler du mot høyre, og følger så veien til den ender i en snuplass. Ta inn stien i enden av veien som leder deg rundt deler av Stigtjenn. I søndre del av tjennet ligger en gapahuk som du skimter på andre siden.


Stien videre mot Langevannet

Gå opp den bratte bakken etter Stigtjenn, og hold høyre i første stidele. Et skilt viser at du er på rett vei. Følg stien videre over gammelt hogstfelt. Etter hogstfeltet bærer det inn i gammelskog igjen. Det går nedover, før du vinkler venstre etter åsen. Snart sees nordre del av Langevannet. Hold venstre, og følg vestre del av vannet frem til rasteplass på en flott holme. Der er det fint å ta en rast på benken før siste del av turen starter. Gå over en gammel betongdam, og fortsett videre langs vannet, opp en bakke, og fram til en ny trimkasse. Du er nå snart inne på den gamle Grimstigen.


Grimstigen og siste del

Gå til venstre når du kommer inn på den gamle kjerreveien, og følg Grimstigen sørover i retning Bjørkelangen. Følg skiltene med Grimstigen videre i lettkupert terreng. Etter et skilt med opplysninger om den gamle plassen Oppstigen, går det nedover til nytt skilt. Gå rett fram til du ender opp på Stigveien. Her tar du høyre og følger veien fram til lysløypa. Greit å ta inn lysløypa til høyre opp en bakke og følge lysmastene fram til bom ved Stigveien. Etter noen hundre meter med vei er du tilbake til utgangspunktet for turen. Alpinbakken ligger der og venter på snø.


Grimstigen

Grimstigen, eller Kongeveien som den også benevnes, er rester etter den gamle «allfarveien» mellom Burhol gård nær Bjørkelangen og Halvorsrud på Lierfoss. Den var inntil 1795 en del av Øvre Fredrikhaldske Kongevei. Da ble det lagt en helt ny og flatere veg om Blixrud og Liergårdene for å unngå de bratte bakkene ved Stigen. Den gamle vegen ble tråkket opp i førhistorisk tid, og ble under vikingtiden og middelalderen en viktig ferdselsvei. Veien ble benyttet av pilgrimmer på vei til Nidaros, og benevnes også som Pilgrimstigen. Margaretakilden ved Aur kirke var også en viktig mellomstasjon. De nedlagte plassene Norum Nerstigen og Oppstigen er merkede steder langs Grimstigen.

Pilgrimmenes vandring

De vandret på stier gjennom gammelskau stor,
mot kirken der framme med englekor
Tenkte kun Nidaros, det pilgrimske mål,
tente på kveldstid et flammende bål Intet kunne stoppe deres ferd iblant trær,
trøyer av ull, lette støvler av lær
Troen var stor, gav krefter og mot,
glemt var det hjemsted de en gang forlot
Bjørkelangen

Runden om Langsjøen – en opplevelse med nærhet til sjøen

Se neste tur
Se kart