Bjørkelangen

Elgheiatårnet fram og tilbake fra Alpinsenteret

Turen starter lett på skogsbilvei, og stiger etter hvert mange høydemetre opp til området sør for Svarttjenn. Det er flott å ta seg fram over åsen i villmarksterreng i nærområdet til Burholsætermåsan. Du passerer snart plassen der Burholsætra lå. Noe av grunnmuren er synlig på den åpne plassen. Det går snart nedover til Skamodalen, og deretter bratt oppover mot stedet der den gamle Hornåssætra lå. Stadig stigning mot åspartiet før Elgheiatårnet. Det gamle branntårnet ligger på 385 m.o.h., og er med dette det nest høyeste punktet i Aurskog-Høland. Du følger samme rute tilbake. Kan også ta rett fram ved Burholsætra og følge Burholsæterrunden til Alpinsenteret. Da benytter du beskrivelsen for denne turen.

Atkomst

  • Følg skilt mot Bjørkelangen Alpinsenter via Einerhaugveien. Ta inn Stigveien, og kjør denne inn til du ser alpinbakken på venstre hånd.

Parkering/start

  • Stor parkeringsplass kan benyttes øst for alpinsenteret.

Koordinater start

  • 59.8872 N, 011.5472 E

Turlengde

  • 18 km

Tid

  • 4–5 timer

En real langtur opp og ned til det gamle branntårnet

Utgang på turen

Følg Stigveien innover forbi gul låve og hus. 30 meter etter bommen, ved turskilt, tar du av og følger lysløypa på venstre side av veien innover. Fortsett til topp bakke, gå til venstre mot Burholsætra. Hold rett fram i første stidele, etterpå nytt stidele med skilt merket Burholsætra. Etter en stund begynner den første lange motbakken, en gammel ferdselsåre, bygget opp med stein på venstre side. Du følger stien mot Elgheia. Kommer opp på en slette og skilt mot Burholsætra viser stien videre. Den leder deg oppover den siste lange bakken.


Flatere terreng

Du kommer opp på en furuås med flott sti videre i småkupert terreng. Passerer over en større myr der det er mulig å smake på multer om du er heldig med modningstiden. Forbi et gammelt elgtårn ved en bekk, og er snart oppe på høyeste del av turen med flott villmarksterreng. Snart dukker Burholsætermåsan, også en multemyr, opp, og etter en kort strekning med tettere skog er du framme ved restene etter Burholsætra. 


Burholsætra til Skamodalen

Det eneste som vitner om at det har stått en sæter her, er den åpne flata og noen steiner etter gammel gråsteinsmur. Du fortsetter rett vestover langs sørenden av Burholsætermåsan og passerer en rasteplass med fin utsikt mot Maltjenn. Videre ned i lia der du ender opp på en skogsbilvei i Skamodalen.


Oppover mot Hornåssætra

Ta til venstre når du står på veien og følg denne 200 meter. Her er det skilt. Gå til høyre opp den bratte lia, og venstre rett etter. Den gamle stien er noe ødelagt av skogsmaskin. Bra stigning oppover. Stien svinger mot venstre ved Vassmåsan. Følg stien fram til tømmerslep der du tar til høyre. Skiltet mot Elgheia. Snart er du framme ved plassen der den gamle Hornåssætra lå. Nå er det bare et skilt igjen inne i buskaset. 


Hornåssætra og fram til Elgheiatårnet

Nå går det oppover igjen til åspartiet før Elgheia. Litt ned i et dalsøkk, før den siste lille bakken opp til platået som branntårnet ligger på. Flott utsikt oppe i tårnet om det er klarvær. Nå er det på tide å ta en rast og få i seg litt mat og drikke. Du er halvveis, og har steget over 200 høydemetre fra startpunktet.

Turen tilbake

Du kan følge samme vei tilbake, men gjerne ta en annen rute fra Burholsætra om du vil ha litt forandring. Ved sætra kan du gå rett fram/østover og følge beskrivelsen og kartet fra Burholsæterrunden. Da kommer du fram på toppen av alpinbakken. 


Elgheia

Elgheia, 385 meter over havet, er det nest høyeste punktet i Aurskog-Høland. Sommerfjøstoppen med sine 391 m.o.h. er høyest. Sommeren 1939 ble det reist et branntårn på Elgheia som ett av flere vakttårn i Akershus. Tårnet ble finansiert av skogforsikringsselskapet Skogbrand, og ble tatt i bruk 3.april 1940, seks dager før krigen kom til Norge. Tårnet var bemannet etter behov når det var skogbrannfare i perioden 1940 til 1956. Antall vaktdøgn varierte fra bare 2 i 1956 til 112 tørkesommeren 1947. Mest vanlig var en bevoktning på 30–40 døgn hver sesong. Driften av tårnet ble administrert av Akerhus Skogselskap. I 2021 overtok Mangenfjellet Turlag ansvaret for vedlikehold av tårnet. I klarvær kan en se helt til Gaustadtoppen, 158 km unna.

Elgheiatårnet

Du speider og ser over endeløse åser,
like til Telemark topper
Trekroner vaier når vindene blåser,
det er som om tiden stopper Du føler at skogsriket har en slik makt,
lever like til Dovres fall
Villmarken med sin storslåtte prakt,
så gjev som en vakker krystall
Bjørkelangen

Eksismoa og Eidsdammen Rundt

Se neste tur
Se kart