Bjørkelangen

Maltjenn rundt

Rundturen starter i et gammelt idyllisk hyttefelt langs vei, deretter kjerrevei, og så sti over åsen til Maltjenn. En trebru mellom Vesle Maltjenn og Maltjenn passerer rett ved den gamle plassen Maltjennmoen. Deretter er det skogsbilvei langs tjennets vestre bredd inn til Gromsrudsætra der veien ender. Nå bærer det inn i skogen på en sti som etter hvert følger bredden mot sørenden. En flott opplevelse med nærkontakten til vannlinjen. Turen snur så og fortsetter langs vestsiden. Den gamle dammen til tidligere Maltjern Vannverk passeres der sør. En naturlig rasteplass er et idyllisk leirsted på en odde et kvarters gangtid fra sørenden . Her er det muligheter til å sette seg ned. Resten av rundturen følger en gammel kjerrevei tilbake til hyttefeltet. Det fine ved denne turen er nærkontakten med langstrakte Maltjenn.

Atkomst

  • Ta av Haldenveien mot Ruud og kjør Hornåsengveien til avkjørel Årnesveien. Kjør innover denne veien forbi en rekke hus, gjennom et skogsparti og fram til du ser speiderhytta på høyre hånd.

Parkering/start

  • Parkeringsplass for 2–3 biler ved speiderhytta og 3-4 biler på venstre side av veien.

Koordinater start

  • 59.8673 N, 011.5080 E

Turlengde

  • 8 km.

Tid

  • 2–2,5 time

En tur på skogsbilvei, fine stier og kjerreveier

Utgang på turen

Gå veien innover forbi noen eldre hytter. Veien slutter i myrkanten, og du fortsetter kjerreveien over myra. Det er skiltet ved kjerreveiens begynnelse. Der myra ender, tar du inn sti inn til høyre, også skiltet. Stien går over furuåsen og fortsetter i tettere skog ned til Maltjenn. Du går over brua som er et skille mellom Lille og Store Maltjenn. Følg stien som er skiltet i stidelet og snart er du oppe på en skogsbilvei. Her inne lå den gamle plassen Maltjennmoen.

Skogsbilvei og videre på sti

Gå til venstre og følg veien langs med vannet til den ender opp med en snuplass der den gamle plassen Gromsrudsætra lå. Følg sti inn i skogen og etter 75 meter tar det av en ny sti til venstre. Stidelet er skiltet. Stien bukter seg fram i lett terreng, og snart følger den tett inntil vannkanten sørover. Her får du nærhet til vannet. Terrenget er vakkert med røsslyng og bærris. Du kommer til en fin odde etter hvert der det kan være lurt å slappe av litt. På andre siden av vannet ser du en brun hytte.

Vei og runding sørende av tjenn

En skogsbilvei dukker opp når du kommer ut av skogen. Du følger denne til innerst i vika der det går en sti til venstre. Følg nøye med da det kan være vanskelig å se der den tar av fra veien. En sti følger vannkanten hele veien. En liten skrent må forseres. Snart dukker den gamle Maltjerndammen opp. Gå over denne og følg sti forbi hyttene.

Videre på vei og fram til kjerrevei

Stien svinger til høyre ved den andre hytta, går over en furuås, deretter ned i et krattområde og oppover igjen forbi noen gamle rester etter bygning. Det bærer nedover og du skimter Maltjenn mellom trærne. Snart er du på et platå rett over vannet. Kommer etter hvert fram til en flott rasteplass/leirplass der det er mulighet til å ta en matbit og slappe av. Her er det mange spesielle «byggverk». 

Kjerrevei langs vannet

Du fortsetter nordover på kjerre-/traktorvei. Vannet er du hele tiden i nærheten av, og etter hvert går du inn i en blandingsskog der bjørka også dukker opp. Kjerreveien er rett og fin før den svinger brått høyre etter en glente i skogen. Flott svaberg om du går ned til vannet der. Her er det bademulighet sommerstid. 

Siste del

Kjerreveien fortsetter oppover og vekk fra vannet. Følg denne til du kommer til myrkanten der du var i begynnelsen av turen. Gå over myra og fram til veien. Snart er du framme ved utgangspunktet for turen igjen.

Maltjennmoen

Opprinnelig en plass under Hornås som ligger noen hundre meter vest for Maltjenns nordre ende. Etter at vaktmester Kristian Haneborg på Fosser foretok store skogsoppkjøp i området, havnet plassen inn under hans eiendommer. Det var ikke noe liv i overflod for de som bodde her inne. I 1865 ble det holdt ei ku og en sau her og det ble sådd ei kvart tønne bygg, ei åttendels tønne havre og to tønner poteter. Rundt 1910 ble plassen fraflyttet, og noen år seinere ble våningshuset revet og flyttet til Riser i Aurskog. På 1920-talletble det satt opp en sag for en periode.

Edderkopp

Du vesle rare edderkopp
med lange ben og lodden kropp
du spinner nett hver dag og natt
i blomstereng og tornekratt Du vesle rare edderkopp
med silketråd i liten kropp
så vakker kunst du skaper
du vinner, andre taper
Bjørkelangen

Elgheiatårnet fram og tilbake fra Alpinsenteret

Se neste tur
Se kart