Turforslag

På ski på Mangenfjellet.

Hvor kan du starte skituren?

 

Nord Mangen
Kvisla: Hit kommer du ved å følge skilting fra Lierfoss mot (FV 236) Ovlien el. Stangeskovene. Etter ca. 7 km. fra Lierfoss kommer du til Kvisla. Her har vi merket parkering med utgangspunkt for skitur på Kjølenområdet.
Saugmyra: 1 km. videre på FV 236, her er det opparbeidet en stor parkeringsplass, og fra denne kommer etter 2 km. opp på Kjølplatået.
Bjønnemyra: 1 km. videre på FV 236. Her kan du parkere på siden av vegen og gå innover mot Heia og etter hvert Kjølen.
Sør Mangen
Vesle Garsjøen. Eer utgangspunkt for skitur mot Midtfjella og Mangfjellet. Til Vesle Garsjøen kommer du ved å følge skilting fra Lierfoss (FV 234) mot Søndre Mange, deretter FV 235 mot Søndre Mangen. Etter en biltur på ca. 15 minutter fra Lierfoss kommer du til Vesle Garsjøen. I dette området finner du også serveringshytta vår Myrlia. Den ligger i sørenden på Garsjøen.
Ellers er det fint å parkere ved Høgdesætra på Setskog siden. Herfra kommer du inn i løypenettet via Aurset. Kart finnes på oppslagstavlene og her
Løypene
Mangenfjellet Turlag har avtale med 20 grunneiere om opparbeidelse av løypetraseer, bygging av klopper, bruer, skilting og preparerring. I alt ca. 80 km. med løyper i det flotteste terreng kommunen kan by på. Det er lagt vekt på god skilting og mange kartoppslag så det skal være enkelt og finne frem. Mangenområdet skiller seg fra andre områder med mye åpne flater og ”høyfjellsterreng”, fra 300–400 m. over havet. De fleste løypene ligger i åpent lende så snøen kommer lett til. Erfaring fra mange års drift gjør at løypene stadig forbedres og eller legges om. I nord preparerer vi helt til Brauterfallet i Nes kommune, hit kommer løypene fra Årnes. Så når forholdene tillater det er det mulig å gå på ski i flott løyper helt fra Setskog til Årnes.
På Nordre Mangen har vi klargjort rasteplass ved Kjøltjennet, her er det ei lita selvbetjent hytte hvor man finner ved til bålet. I samme område finner du Kjøltjernhytta. Denne og Myrlia  har en sentral plass i Mangenfjellet Turlags aktiviteter. På Søndre Mangen har vi nevnte Myrlia og andre bålplasser som er merket med skilt.
Turlaget har Nybyggerud på Søndre Mangen (ved Garsjøen) som sin base for oppbevaring av utstyr mv. Vi leier i dag en stor låve som gjennom årene er spesial tilpasset våre behov. Bla isolert garasje til vår løypemaskin og snøscootere. Dette er gjort mulig gjennom et godt samarbeid med grunneier Ole Chr. Thesen.
Velkommen til uforglemmelige naturopplevelser på Mangenskogen

Leave a Reply