Stolpejakt

Stolpejakten 2016 er avsluttet med stor suksess. Vi er igang med planleggingen av 2017. Oppstart nye poster blir i slutten av april.
Det er bare og glede seg.