Myrlia

StickySlider-001
Myrlig ligger på Søndre Mangen i enden av Store Garsjøen. Hytta har vært med turlaget siden 1998, og velvillig blitt leid ut av Harald og Per Haneborg. I 2015 ble det bygde ny hytta på sammen plass, der turlaget leier grunn av samme grunneiere. Hytta er blitt et begrep blant det turglade folk i Aurskog-Høland og Østre Romerike. Det er kort vei fra Store Garsjøens parkeringsplass (ca. 1,5 km), noe som gjør den veldig tilgjengelig for barnefamilier. På tunet er det flotte grillplasser med «gratis» til alle. Hytta er åpen for servering på søndager i vinterhalvåret. Kan leies for overnatting i vinterhalvåret. Hytta harstor stue, kjøkken og plass mange overnattingsgjester på hemsen. Til hytta kommer på vinteren på ski fra Store Garsjøen eller Høgdesetra.